Convocadas oposiciones profesores en los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Técnicos FP, E.O.I y Maestros

Resolución de la Directora General de Personal Docente de 25 de febrero de 2019, por la que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de maestros en las Illes Balears

El plazo de presentación de solicitudes será de día 7 de marzo hasta día 26 de marzo de 2019 ambos incluidos.

PLAZAS OPOSICIONES 2019

597 – MESTRES

MALLORCA

MENORCA EIVISSA FORMENTERA

TOTAL

EDUCACIÓ INFANTIL

85 10 25 5 125
EDUCACIÓ FÍSICA 20 0 4 2

26

MÚSICA

10 0 9 1 20

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

45 0 5 3 53
AUDICIÓ I LLENGUATGE

25

0 5 1

31

ANGLÈS

35 0 12 3

50

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 80 10 32 3

125

TOTAL 430 300 20 92 18

 

 

590 – PROFESSORS ENSENYAMENT SECUNDARI

 

MALLORCA

 

MENORCA

 

EIVISSA

 

FORMENTERA

 

TOTAL

FILOSOFIA

12 2 3 1 18

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

24 4 12 2

42

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

14 4 2 0

20

MATEMÀTIQUES

30 2 13 1

46

FÍSICA QUÍMICA

14 4 8 1

27

BIOLOGIA I GEOLOGIA

10 2 5 1

18

DIBUIX 8 0 1 0

9

ANGLÈS 64 10 20 3

97

LLENGUA I LITERATURA CATALANES

14 0 7 0 21
EDUCACIÓ FÍSICA 10 3 2 1

16

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

34 3 11 1 49

TECNOLOGIA

10 1 2 0

13

ECONOMIA 8 0 3 0

11

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

8 0 3 0 11

ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL

3 1 1 0

5

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 10 4 3 0

17

INFORMÀTICA

14 2 2 0

18

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

5 1 1 0

7

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT  DE VEHICLES

5 0 0 0

5

PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES

4 0 0 0 4

SISTEMES ELECTRÒNICS

2 0 2 0

4

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 2 0 0 0

2

TOTAL 460

305 43 101

11

 

591 – PROFESSORS FORMACIÓ PROFESSIONAL MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
CUINA I PASTISSERIA

11

1 6 3 21

EQUIPS ELECTRÒNICS

2 0 1 0 3
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS 6 1 0 0

7

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNICQUES 11 2 1 0

14

MANTENIMENT  DE VEHÍCLES

11 0 2 0 13
OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 6 1 1 0

8

PERRUQUERIA

3 3 3 0

9

PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

4 1 1 0

6

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

11 2 1 0 14
PROCESSOS COMERCIALS 6 1 1 0

8

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 3 3 0 17

PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES

5 0 0 0 5
SERVEIS A LA COMUNITAT 11 1 2 0

14

SERVEIS DE RESTAURACIÓ 6 1 3 1

11

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTICS 11 3 4 0

18

TOTAL 168

115 20 29

4

 

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
ANGLÈS 6 4 2 0 12
TOTAL 12 6 4 2 0

 

VER MAS INFORMACIÓN
Baleares: Convocadas oposiciones profesores
5 (100%) 1 vote