El Departamento de Enseñanza ha publicado la oferta de plazas por especialidades para las próximas oposiciones.

Previsión de publicación de la convocatoria antes de finalizar el año 2018.

Plazas cuerpo de maestros: 3604. 


Plazas Profesores Enseñanza Secundaria (FP): 759. 


Plazas Profesores Técnicos de FP: 642.

 

Relación de especialidades:

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:

 Codi Especialitat Places
501 Administració d’empreses 77
502 Anàlisi i química industrial 30
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24
505 Formació i orientació laboral 91
506 Hoteleria i turisme 24
507 Informàtica 139
508 Intervenció socio-comunitària 87
510 Organització i gestió comercial 73
511 Organització i processos de manteniment vehicles 24
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 26
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8
515 Processos de producció agrària 16
516 Processos industria alimentaria 11
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30
518 Processos sanitaris 42
519 Processos i mitjans de comunicació 11
522 Processos i productes d’arts gràfiques 10
524 Sistemes electrònics 8
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28
Total
759

 

PROFESORES TÉCNICOS DE FP:

Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 31
603 Estètica 29
608 Laboratori 9
609 Manteniment vehicles 49
610 Màquines, serveis i producció 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 42
614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 8
615 Operacions de processos 10
616 Operacions i equips de producció agrària 13
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 16
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 97
621 Processos comercials 54
622 Processos de gestió administrativa 66
623 Producció en arts gràfiques 9
625 Serveis a la comunitat 69
626 Serveis de restauració 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Total
642

MAESTROS

Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 75
EES Pedagogia terapèutica 283
INF Educació infantil 589
PAN Llengua estrangera: anglès 331
PEF Educació física 211
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 175
PRI Educació primària 1.932
Total 3.604

 

Fuente: Departament d’Ensenyament